3. Undervisning 2.0

Hej!

På nätet är Facebook och Twitter klassiska 2.0 plattformar. Företagen bakom skapar strukturen, reglerna och den s.k. interfacen, men sedan är det varje användare som fyller sitt eget flöde med eget material. Vare persons sida kan se olika ut. Det finns en mycket större grad av interaktivitet på en 2.0 sidan än en 1.0 sida.

Undervisning 2.0 baseras på interaktivitet och dialog, mellan lärde och elev och elever sinsemellan. En skillnad till är nivån på lärarens frågor. På 1.0 nivån är prioritet nummer ett att eleverna ska kunna fakta, grundterminologi, glosor och liknande. Tid används till att träna och kontrollera detta. På 2.0 nivån vill läraren lyfta eleverna till en högre tankenivå. Man gör detta med frågor och dialog där man uppmanar eleverna att se samband, göra analysera, göra jämförelser och dra egna slutsatser. 

Lärare som lyckas med denna form är mycket noggranna när de planerar. Gruppdiskussioner är ofta avsiktligt korta med väldigt specifika förväntningar om innehåll, struktur och resultat. Grupparbete och gruppdiskussioner används inte slentriant. Det finns ofta högstruktur, definierade roller, frågor som kräver högre tankar – och sist men inte minst, att läraren knyter ihop, bidrar till att sammanfatta och leda eleverna till ytterligare nya tankar. 

Åtgärd

Berätta om ett exempel på hur du har skapat en mycket givande dialog mellan dig och gruppen, lyckats få de flesta att delta och lyckas leda till analyser på en högre nivå.

Berätta om ett exempel på hur du har lyckats skapa en smågruppsdiskussion sm blev mycket effektiv och givande. 

Planera ett pass för den kommande veckan som utnyttjar lärarledd dialog och/eller en effektiv smågruppsdiskussion. Hjälp varandra att diskutera strukturen för hur detta kan gå till. 

Hur kan eleverna bli ännu mer ”interaktiva” och delaktiga i läroprocessen, ett av innebörden i 2.0 undervisning?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg