Värdegrundsarbete i praktiken 8. Ge strategier

Reflektionsfrågor

Beskriv din bild av vad metakognition är för något och hur du främjar elevernas metakognition.

Att ge elevernas förståelse och strategier för hur man tar sig från plats A till plats B är en av de viktigaste gåvorna du kan ge eleverna. Håller du med? Hur kan du bli ännu bättre på att ge eleverna konkreta strategier för att lyckas med sina studier?

TACK för ditt deltagande!