Värdegrundsarbete i praktiken 7.

Reflektionsfrågor

Ge exempel på ett framgångsrikt lag du har varit medlem i. Analysera varför det blev bra. Håller du med om balansen mellan individens behov och gruppens behov?

Diskutera idéer för att ta fram och ta vara på gruppens styrkor – den grupp du jobbar mest med.

Hur tar vi vara på varandras styrkor inom kollegiet?