Video 6. Att vända en klass. Vardagsrutiner

Reflektionsfrågor

Ge exempel på vardagsrutiner som bidrar till en positiv stämning och en god studiemiljö? Vad är några ytterligare saker du skulle kunna göra för att skapa positiva normer inom gruppen?

Det är svårt att alltid vara konsekvent, men eleverna måste ändå veta vad som gäller och att du menar allvar. Hur kommunicerar du detta på ett varmt men ändå tydligt sätt?