Video 5. Att vända en klass. Samarbete med föräldrar

Reflektionsfrågor

De allra flesta föräldrar vilja hjälpa sitt barn till sitt lärande. Många saknar strategier. Vad menas med detta? Håller du med? Hur kan föräldrar bättre utnyttjas som resurs? Vilka strategier kan du ger dem för att bättre kunna stötta sitt barns lärarende?

När du har haft ett svårt samtal som har gått bra, vad har du gjort rätt?