Video 4. Att vända en klass. Relationer framför allt

Reflektionsfrågor

Hur vet dina elever att du vill dem väl? Hur vet din mest utmanade elev att du vill honom eller henne väl? Hur gör du för att förmedla denna känsla?

Varför anser många att relationer till eleverna har blivit allt viktigare och hur kan detta faktum eller känslan påverka din praxis och ditt agerande?