Fortbildningseffekt Nr 4 – Har vi redan glömt?

Varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det.

Här får du ytterligare en uppgift:

Skriv en lista över olika fortbildningsinitiativ ni har engagerat er i de senaste två åren.

Exempel: interna studiedagar/utbildningsdagar, konferenser, onlineutbildningar, kurser som personalen har skickats till, hur ofta ni har hyrt in externa experter, studieresor, bokcirklar med mera.

Nå, var det svårt att minnas? Förmodligen. Det finns ett flöde av insatser som flyter förbi, eller hur? Något fastnar, gör intryck och gör skillnad, förstås. Det gör det väl. Men mycket är roligt (eller tråkigt) för stunden för att sedan snabbt falla i glömska.

Unsplash-  photo-1682125748265-d362c809ba04

Av dessa fortbildningsinsatser, vilket har fastnat hos dig som person, hos ledningsgruppen och hos personalen? Analysera varför just den insatsen är något som har fastnat, gjort intryck och gjort skillnad.

Handlar det om ett starkt behov ni har haft och ett problem som behövde lösas? Handlar det om leveransen – en föreläsare man sent glömmer med ett budskap av hög relevans? Var det den där bokcirkeln där personalen tog del av idéer och diskuterade hur de kunde omsätta idéerna i praktiken? Innehöll insatsen konkreta träningsuppgifter som påverkade beteenden?

Visst har ni erfarenhet av lyckade fortbildningsinsatser. Dessa ska analyseras för att ge uppslag till hur ni ska utforma kommande fortbildningsinsatser. Lär av det som har fungerat bra för att planera för kommande insatser. Det behöver inte vara exakt samma form, struktur, tidsram eller tema, förstås, utan det gäller att ha en tydligare bild av vad som sannolikt kan ge bra effekt.

© John Steinberg. Vet du om, att jag erbjuder seminarier som heter Fortbildningseffekt exklusivt för er ledningsgrupp inom skolan, näringslivet och offentlig förvaltning? 75 minuter. Information om ”Makro-Mikro” förhållningssättet till fortbildning, om effektindikatorer med mera. Ledningsgruppen har sedan möjlighet att ställa frågor och diskutera den specifika utvecklingen ni vill ha – och hur det kan gå till. Läs mer: https://steinberg.se/fortbildningseffekt/

#Fortbildning #Personalutveckling #Personalutbildning #Pedagogik #Ledningsgrupp #Fortbildningseffekt