Nyheter

15. Inspiration eller utveckling

Inspiration eller utveckling? Själv är jag i inspirationsbranschen eftersom jag inte är på plats för att se hur folk läser och diskuterar mina böcker eller på plats efter en föreläsning för att notera hur det går och vara med i…

Läs mer

16.

16. (Den sista i denna serie.) I sexton inlägg har jag behandlat några viktiga frågor om fortbildningsinsatser i pedagogiska miljöer. Syftet har varit att påminna att det kräver att man tänker till, tar det på allvar och följer upp.  Personligen bidrar…

Läs mer

PedPep

Start 15/10/18 PedPep 1: Vem av dina elever och kollegor behöver några extra sekunders uppmärksamhet och uppmuntran denna vecka? Ta tid för några vänliga ord. PedPep 2: Hjälp en elev, men rusa inte iväg. Stanna kvar 2-3 extra sekunder. Eleven…

Läs mer