Abonnera på ledarskap

Abonnera på ledarskap

Abonnera på Ledarskap

Ett digitalt fortbildningsbibliotek inklusive handledning om ledarskap för skolan, förskolan och fritidshem med John Steinberg

Om ni tror att ledarskap är det som lägger grunden för en trygg, effektiv och utvecklande miljö för dagens barn, elever och pedagoger så kan abonnemangstjänsten Ledarskap vara till stor hjälp.

HUR?

Denna abonnemangstjänst sätter ledarskap, bemötande och kvalitet i centrum. Jag som har tagit fram tjänsten och materialet, har som mission att stärka pedagogerna i sitt ledarskap. Detta görs med hjälp av kopieringsunderlag, (korta Fortbildningsbrev), videos, handledning i ett nätverk av samordnare och en årlig utbildningsdag/konferens.

FRÅGA-SVAR

Varför ska man utse en (eller flera) samordnare?

Det kan vara skolledaren själv, en förstelärare, en arbetslagsledare eller någon annan med ett särskilt ansvar att hålla i insatser för att stärka pedagogernas fortbildning. Eftersom det blir mycket material och många idéer som kommer fram är det viktigt med en eller två personer som har ett huvudansvar att ta emot, sortera, sprida och följa upp era fortbildningsinsatser, samt hålla i kommunikationen med mig. Det blir denna person som får ett nyhetsbrev med tips och information om nytt material som läggs in i tjänsten varje månad. All personal, via inloggning, har tillgång till allt material, men en samordnare behövs för att ta emot nyheter och koordinera användandet.

Varför en abonnemangstjänst?En abonnemangstjänst innebär att grundmaterialet som levereras (kopieringsunderlag, videos, mallar, m.m.)  fylls på, uppdateras och förnyas. Det kommer alltid uppdateringar, nya idéer, trender, forskningsresultat, modeller och metoder som behöver presenteras på ett begripligt och kortfattat sätt.

Vad betyder en digital plattform?

Denna tjänst utvecklas i samarbete med Axiells skolbibliotekstjänst WeLib. I WeLib hanteras skolans analoga och digitala resurser. Med samma beprövade plattform bygger vi upp ett omfattande Fortbildningsbibliotek. Det blir en unik möjlighet att söka filer med hjälp av tags, sökord och teman. Temat i början är John Steinbergs specialiteter kring ledarskap och bemötande, men tanken är att utöka med andra teman och låta andra fortbildare, författare och forskare skapa material.

Allt detta ingår i abonnemanget

 1. En kick-off konferens och utbildning varje år med möjlighet att skicka två deltagare från din skola/förskola.
 2. Vid start, 325 sökbara kopieringsunderlag och videos för de olika professionerna på skolan inkl. föräldrar, elever, vikarier, fritidspedagoger, assistenter, pedagoger, skolledare och förskolans personal.
 3. Påfyllning varje månad med nya fortbildningsbrev, videos, mallar eller 1-2-3 ”Gör så här-mini-kurser”
 4. Handledning via fråga-svar i den digitala plattformen där allt material läggs. Direktkontakt med John Steinberg.
 5. Exempel på mallar, moduler och strukturer för interna studiedagar, APT och AL-möten.
 6. E-böcker plus rabatterade priser på böcker, föreläsningar och konferenser.
 7. Information direkt till en eller två samordnare på skolan som får ett nyhetsbrev med tips och råd samt information om nytt material som läggs in i abonnemangstjänsten och detta fortbildningsbibliotek.
 8. Tillgång till alla filer för all personal vid abonnerande skola/förskola.

Varför en utbildningseftermiddag och kan man få materialet ändå?

Det blir större effekt om man har möjlighet till en fysisk träff med John, och får ställa frågor direkt om materialet, får exempel på strukturer för intern fortbildning, träffar andra samordnare i nätverket, med mera. Om man inte själv kan delta i uppstartsträffen (Stockholm) går det ändå att få information via några videos och få tips, råd och idéer.

Hur fungerar handledningen?

Det dyker alltid upp frågor och behov av stöd för effektivare fortbildning och ledarskap. I den digitala plattformen för denna tjänst går det att skicka frågor direkt till John Steinberg. Det är skönt att veta att det finns erfarenhet och expertis i bakgrunden. I framtiden, via ett nätverk, blir det även möjligt att utbyta erfarenheter med andra samordnare från andra skolor och förskolor.

Vilket slags material ingår?

Denna digitala tjänst består av hundratals kopieringsunderlag på en sida i form av Fortbildningsbrev, riktade till de olika professionerna på skolan. Det finns även brev till föräldrar och elever. Det tillkommer korta videos och mini-kurser. Vid lansering under hösten 2018 finns följande ”kollektioner” av Fortbildningsbrev, videos och e-böcker:

 • Skolans checklista: Om skolans, förskolan, fritidshemmens utveckling
 • Bara bra: Analyser av när det fungerar som bäst
 • Gruppen först: Att vända en grupp från oro till fokus
 • Följsamhet och förtroende: Om kroppsspråkets betydelse
 • Fortbildningsbrev till fritidspersonalen om ledarskap, bemötande och kvalitet
 • Brev till föräldrar: Om samarbete med skolan/förskolan och om att stödja barnens lärande
 • Dina studier och ditt liv: Brev till elever om studieteknik och livsval
 • Uppför trappan: Behovstrappan applicerad på skolutveckling och kvalitetsutveckling
 • Undervisningskvalitet: Från 1.0 till 3.5 – hjälp till att höja kvalitet på undervisning och aktiviteter
 • Besök varandra: Feedback 1.0 – 3.5 – underlag för a co-coacha varandra
 • Kvalitetstid: Underlag för samtal om kvalitet
 • Uppdraget som pedagog: Varför gör vi det vi gör?
 • Lärarledarskap: Hitta guldstunderna och förstå sitt uppdrag
 • Undervisningskonsten: Om länkning, modellering, planering, läromedel, m.m.
 • Mallar och exempel: Strukturer för bl.a. f-möten, AL-möten, utvecklingssamtal, m.m.
 • Samtalsstarters för APT och AL samt 1-2-3 ”Gör så här” mini-kurser”
 • Fortbildningsbrev till assistenter och resurspersoner om ledarskap och bemötande
 • Fortbildningsbrev till vikarier & nya pedagoger om ledarskap och bemötande

VIDEOS

 • Lär känna din organisation (9 korta videos om att arbeta i en politiskt styrd verksamhet)
 • Så tänker framgångsrika pedagoger (6 intervjuer)
 • De första 10 sekunderna (12 korta videos)
 • Ha koll på kroppsspråket (12 korta videos)
 • Sunt förnuft kring forskning och ”beprövad erfarenhet” (6 korta videos)
 • 16 Videos till förskolans personal om ledarskap, bemötande och kvalitet

Med andra ord finns från start hundratals underlag (325). En påfyllning av material på plattformen äger rum varje månad. Detta blir skolans fortbildningsbibliotek.Materialet är kort, lätt att läsa eller går fort att titta på. Det passar perfekt som uppstartsmaterial för APT, interna studiedagar, AL-möten, med mera.

Varför finns det så mycket material?

Tanken är att man själv på sin arbetsplats vet bäst vad man behöver lägga fokus på.Sök. Välj. Kopiera. Samtala, Åtgärda. Följ upp.Det finns material för de flesta av de olika professionerna som finns på skolan/förskolan och dessutom material som man kan dela ut till föräldrar om samverkan och stöd för elevernas lärande och även material direkt till eleverna som handlar om studieteknik och metakognition.

Varför produceras även mallar och förslag till strukturer?

En anledning till att olika fortbildningsinsatser inte ger så stor effekt är att dessa insatser är spretiga och sällan sammanhållna kring ett tema. Just därför kommer det att finnas förslag hur olika videos, länkar och fortbildningsbrev kan kombineras kring ett tema såsom konflikthantering, icke-verbalt ledarskap och föräldrasamverkan och annat som är relevant för huvudtemat, pedagogiskt ledarskap. Oftast är det upplagt som ”Tema gånger tre” – tre underlag kring ett tema.

Varför måste fortbildning ha båda makro- och mikronivåer?

För att en skola/förskola ska kunna utvecklas behöver fortbildning och kollegialt lärande fokusera både på reflektion ochpå konkreta handlingar. Reflektion kan kallas för ”makronivån” – varför gör vi så? Vad är syftet och intentionen? Vad vill vi att detta ska leda till?

Handlingar kallas för ”mikronivån” – konkreta, specifika, uppföljningsbaraåtgärder som var och en utför.

Om fortbildning bara ligger på makronivån med abstraktioner och teorier leder det sällan till något resultat. Det känns bara abstrakt – och sådana studiedagar har man väl suttit på en hel del, eller hur? Om fokus bara är på hur och vad man gör utan en större tanke bakom blir det inte heller så lyckat.

Hemligheten bakom all lyckad fortbildning är kombinationen av makro- och mikronivåer. I princip allt material som erbjuds i denna abonnemangstjänst innehåller både makro- och mikronivåer.

Finns det forskningsanknytning?

Beprövad erfarenhet eller vetenskapligt utforskade metoder…. Ja, det låter bra, men det gäller att ha ett förnuftigt förhållande till forskning och beprövad erfarenhet. Detta förklaras i flera fortbildningsvideos och när forskningsresultat sammanfattas görs det med avsikt att se igenom trenderna och förklara vad vi kan lita på.

Kan du garantera att denna abonnemangstjänst leder till bättre resultat?

Tack för frågan, men svaret är Nej. Det finns inga garantier, men hela poängen med denna abonnemangstjänst är att öka sannolikheten att fortbildningsinsatser för kollegialt lärande och ledarskap ger effekt. Effekten ökas om:

 • Det finns en sammanhållen idé för skolans/förskolans fortbildning.
 • Det finns någon samordnare på arbetsplatsen som mottagare, sorterare, spridare och uppföljare.
 • Det finns enkla och tydliga material att utgå ifrån.
 • Det finns en välfungerande digital plattform.
 • Det finns ett nätverk man kan ställa frågor till och diskutera med.
 • Det finns en person (det är jag det…) som har forskningsanknytning, erfarenhet, modeller som man kan ställa frågor till.
 • Det finns uppföljning… någon (det är jag det igen!) som puffar på, påminner, ställer besvärliga frågor och utmanar – och kommer med nytt, relevant material.
 • Du har möjlighet att träffa andra och sprida goda idéer.

Men ingenting händer av sig själv– just därför ska det finnas en eller två samordnare med ett tydligare ansvar och helhetsgrepp. Och så mitt uppdrag – att vara till hands för denna person med material och handledning.

Varför en abonnemangstjänst istället för en engångsavgift?

Med en engångsavgift kan materialet levereras men man lämnas vind för våg. Med en abonnemangstjänst lämnas ingen i sticket utan jag finns till hands som handledare, uppmuntrare och dessutom med nytt material varje månad.

Vad kostar abonnemanget?

Grundpriset för en skola/förskola och allt material är 650: – plus moms per månad med ett ettårskontrakt. Kommuner och skolkoncerner kan ta kontakt för att få en offert för alla sina verksamheter.

Hur beställer vi?

Beställning via digital formulär: Abonnera på ledarskap

Eller fyll i PDF formuläret Abonnera på Ledarskap och skicka till adressen som står på den.

Information och abonnemang: www.steinberg.se/ledarskap

Inloggning: www.ledarskap.welib.se

Få starkare, tydligare och ännu mer förtroendeingivande medarbetare.

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke.

Välkommen till en digital plattform för pedagogfortbildning.