Fortbildningsbiblioteket

Innehållet i Fortbildningsbiblioteket plus annat material kommer sakta men säkert att förvandlas till guider, (korta handledningar för ledarskap i klassrummet) och videoguider. Det blir en “shop” med mängder av användbart material. Än så länge finns Fortbildningsbiblioteket som du kan läsa om nedan.

 

Hundratals “Fortbildningsbrev” och videos för skolledare, pedagoger, arbetslagsledare, fritidspedagoger, förskolpedagoger, assistenter, nya pedagoger, föräldrar och elever

Fortbildningsbiblioteket är en verktygslåda och kunskapsdatabas för skolan, fritidshem och förskolan med drygt 400 PDF-filer och videos med praktisk och inspierande underlag för reflektion och handling. Vi samarbetar med Axiell WeLib för att skapa ett enkelt, lättöverskådligt och användbart digitalt system för filsökning och hantering av fortbildning.

Upphovsmannen bakom denna tjänst är John Steinberg, fil. dr i pedagogik, författare till 52 böcker. Fokus på innehållet är ledarskap, bemötande och kvalitet. Det finns fortbildningsunderlag för de flesta av skolans/förskolans olika personalgrupper – samt föräldrar och elever.

Bland mycket annat behandlas följande frågor: Hur får man följsamhet och förtroende? Hur bygger man upp en respektfull och trygg stämning i sin grupp? Hur vänder man en orolig grupp till att bli en fokuserad grupp? Hur utnyttjar man kroppsspråket på rätt sätt? Hur får man de fyra första minuterna att fungera? Hur påverkar man motivation, metakognition och engagemang? Hur kan värdegrundsfrågor och ledarskap vara i samstämmighet med varandra? Hur når man fram till dagens s.k. lust- och individbarn ochderas föräldrar?

Det finns idag 425 olika PDF-filer och videos. Flera kommer allt eftersom. Sök. Välj. Kopiera. Samtala. Åtgärda. Följ upp.

Denna omfattande digitala fortbildningsbiblioteket och kunskapsdatabas består av hundratals PDF-filer med spridnings- och kopieringsrätt inom sin skola/förskola riktade till de olika professionerna på skolan. Det finns även brev till föräldrar och elever.

Denna kunskapsdatabas och fortbildningsbibliotek är uppdelad i sex delar:

  • Verktyg för skolledare, förstelärare och AL-ledare
  • Verktyg för ledarskap i klassrummet
  • Verktyg för assistenter, vikarier & nya pedagoger, fritidshem, förskolan, elever och föräldrar
  • Tio BBL mini-kurser för pedagoger med uppdrag och reflektionsuppgifter
  • PDF- och e-böcker för nedladdning, t.ex. Fortbildningshandboken och Coacha varandra till framgång
  • Bildspel och studieplaner som underlag för APT-träffar och interna studiedagar.

Exempel på utseende av Fortbildningsbreven som ingår – PDF: Exempel på f-breven.  

Se startsidan hos Welib.