Digital studiedag, APT, AL-lösning

Ladda ner foldern:

Digital studiedag om ledarskap i klassrummet

Nya tider kräver nya lösningar.

Har din skola en digital strategi för att främja pedagogernas utveckling?

Det finns en enkel, flexibel och konkret lösning.

Ladda ner en Beställblad Ledarskap i klassrummet digital

Digitala studiedagar

 Nu finns studiedagen ”Ledarskap i klassrummet” tillgänglig digitalt under ledning av John Steinberg.

Allt detta ingår

 • 25 fem- till tiominuters mini-föreläsningar om temat ledarskap i klassrummet
 • En studieplan med 25 förslag till uppföljande reflektioner eller ”prova på” aktiviteter
 • Bildspelet till studiedagstemat Ledarskap i klassrummet
 • Videokonferens med John med möjlighet till erfarenhetsutbyte åtta gånger per läsår
 • BONUS: Fyra ca fem-minutersvideos som går att visa på ett Föräldramöte

”Live” eller digitalt?

Det är trevligt och givande att t.ex. ha John på plats som kan förklara, uppmuntra och ge exempel med sin fyrtiofemåriga erfarenhet av studiedagar och fortbildningsinsatser. Men nya tider och nya utmaningar kräver nya lösningar. Vad händer när John åker hem efter studiedagen? Det behövs en uppföljningsplan för att idéerna ska leva vidare och omsättas i praktiken. Med en digital lösning får du John på korta filmer via 25 olika fem- till tiominuters mini-föreläsningar. Filmmaterialet kan användas flera gånger, delas upp hur ni vill och utnyttjas i många sammanhang. Det finns kvar i många år. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med John och andra skolor. M. a. o. finns flera tydliga fördelar med en digital lösning.

En flexibel användning

 • Interna studiedagar – välj underlag och videos som ni vill visa och diskutera
 • Startpunkter för pedagogiska samtal på Arbetslagsmöten, APT-träffar och Ämnesgruppsmöten
 • Individuella studier eller studier i grupp som fortbildningsmaterial
 • Komplettering till Johns böcker om ledarskap i klassrummet

Innehållsförteckning över mini-föreläsningarna

  1. Presentation, syfte och om förutsättningarna för att lyckas
  2. Du har ett ledarskapsyrke och om innehållet i materialet
  3. Du arbetar i en relationsstyrd skola – vad betyder det?
  4. Ibland har du ”ovilliga” elever – vad gör du då?
  5. Stabilitet och ”hållbart” ledarskap – vad betyder det?
  6. Använd Bonjour-, Au revoir- och Ensemblerutiner
  7. Några råd kring ”explosive” elever
  8. Se till att eleverna har strategier för lärande och konflikthantering
  9. Etablera din auktoritet – Ta scenen
  10. Bli lite mer formell
  11. Ditt tillstånd påverkar elevernas tillstånd
  12. Ange tydliga spelregler
  13. Lektionens sex viktigaste moment
  14. Miljön-Organisationen-Schemat-Rutiner
  15. Vilket slags ledarskap fungerar bäst med dagens barn, ungdomar… och föräldrar?
  16. Eleverna läser av ditt kroppsspråk – några exempel
  17. Den nya motivationen
  18. Kollektivt ledarskap – betydelsen av gemensamma normer
  19. Vad behöver min grupp just nu?
  20. Kan ni ställa om er organisation efter behov?
  21. Hjälp varandra att lyckas
  22. Oskars bra dag – Hitta de bästa 30 sekunderna
  23. Du har ett artistyrke
  24. Ledarskap via undervisningens (aktivitetens) kvalitet
  25. Sammanfattning – så här kan du och kollegorna gå vidare

Investeringen

 • 9500:- plus moms. En digital studiedag på detta sätt ger ett mervärde som en vanlig studiedag inte gör eftersom materialet kan användas på olika sätt och i flera år.

Hur gör vi för att beställa denna digitala lösning om ledarskap i klassrummet?

Vi gör det enkelt: Skriv bara ett mejl till John: john@steinberg.se och tala om ert intresse, så skriver John tillbaka för att kolla er skolas behov eller er kommuns eller skolkoncerns behov och så ordnar sig resten. När det väl är dags får ni en inloggning och tillgång till allt material, tillgängligt från maj 2020. Eller fylla i och skicka följande formulär. Beställblad Ledarskap i klassrummet digital

Kompletteringar som kan beställas separat från Gothia Fortbildning

 • Johns böcker om ledarskap i klassrummet (via gothiafortbildning.se)

Ledarskap i klassrummet

                        Lärarens kroppsspråk

                        Att vända en klass

 • Licenser på onlineutbildning, Ledarskap i klassrummet, som behandlar främst exempel på lärarens kroppsspråk (via gothiafortbildning.s

Ett personligt brev från John Steinberg

Till förvaltningsledningar och ledningsgrupper på olika skolor

Jag vet att ni vill:

 • Stärka pedagogerna i deras ledarskap
 • Utveckla undervisningens kvalitet och öka kvaliteten på aktiviteter på fritidshemmen
 • Skapa en kvalitetskultur på skolan och en sammanhållning bland pedagogerna
 • Se synliga tecken på ökat lärande och ökad måluppfyllelse

I 45 år har jag lett studiedagar och andra fortbildningsinsatser från norr till söder i vårt vackra, avlånga land i syfte att hjälpa till i dessa frågor. Under dessa ca 2500 olika studiedagar har jag träffat minst 100 000 pedagoger i stora och små grupper.

Det har varit (och är än idag) en ära att få förtroendet att förklara mina praktiska modeller och exempel på ledarskap i klassrummet och förklara hur man lyckas i en alltmer utmanade skolvärld. Längs vägen har jag skrivit ett femtiotal böcker och producerat mängder av fortbildningsmaterial.

Men… nya tider kräver nya lösningar, därför detta initiativ med digitala studiedagar och jag börjar med temat Ledarskap i klassrummet. Flera teman blir tillgängliga hösten 2020.

Visst kan jag fortsätta att åka runt och föreläsa ”på plats”. Det gör jag gärna. Men en digital lösning underlättar för skolans uppföljning och hjälper idéerna att leva ett längre liv. Det finns klara fördelar och du ser av denna inbjudan hur mycket material du får tillgång till i många, många år. Dessutom kan vi fortfarande ses via videosamtal för erfarenhetsutbyte och handledning.

Studiedagar, böcker och fortbildningsmaterial i all ära, men det krävs ändå initiativ, drivkraft och mycket uppföljning om allt detta ska ha en långsiktig effekt. Många är de trender och metoder inom pedagogiken som har spridit sig i Sverige för att till stor del falla i glömska efter några år. Ledarskap i klassrummet är för viktigt som tema för att bara vara ett ”trevligt” inslag på en studiedag som sedan inte påverkar pedagogernas professionella agerande.

Min roll är att erbjuda möjligheter, modeller och exempel på hur man kan stärka pedagogernas ledarskap. Skolledningens roll är att organisera och sätta en struktur som underlättar pedagogiska samtal och pedagogisk utveckling – och att följa upp det som händer.

Jag ser fram emot att få samarbeta med er många år framöver, antingen på plats, eller via denna digitala lösning.

Med vänlig hälsning

John Steinberg

Fil. dr, författare, föreläsare, f.d. rektor och universitetslektor

john@steinberg.se, 0702110900

www.steinberg.se/ledarskap

www.gothiafortbildning.se

 

Ytterligare ett sätt att arbeta digital med pedagogerna utveckling.

Beställ ett PRATA PEDAGOGIK PAKET med 15 PDF-filer uppdelade i hundratals och kopieringslicens till din skola. Fortbildningsbrev finns till olika målgrupper inom skolan. Teman: ledarskap, bemötande och kvalitet. Nu finns denna guldgruva och en enkel och elegant lösning för intern fortbildning på plats.. Tio av filerna innehåller 15-30 kopieringsbara underlag och fem av underlagen är korta böcker i PDF-format för utveckling och fortbildning.

Priset: Endast 1850:- plus moms för hundratals kopieringsbara underlag som räcker i många år. Praktiskt. Jordnära. Inspirerande. Allt baserade på Johns fyrtioåriga erfarenhet av pedagogfortbildning och ledarskap, bemötande och kvalitet.
Du kan även beställa via LäroMedia om du är ansluten till deras tjänster:
Innehållsförteckningen:
Fortbildning för skolledare – Skolans checklista
Fortbildning för assistenter och resurspersoner – Ledarskap, bemötande och kvalitet
Fortbildning för fritidspedagoger- Ledarskap bemötande och kvalitet
Fortbildning för vikarier – Ledarskap bemötande och kvalitet
Fortbildning för elever – Studieteknik och livsval
Fortbildning för föräldrar – Samarbete mellan hem och skola
Fortbildning för pedagoger 1 – Idéer för pedagogiska samtal
Fortbildning för pedagoger 2 – Med fokus på undervisningskvalitet
Fortbildning för pedagoger 3 – Förståelsen för sitt uppdrag
Fortbildning för pedagoger 4 – De första minuterna
     PDF-böcker:
Fortbildningshandboken
Makro-Mikro modellen för organisationsutveckling
Vad är bra undervisning?
Coacha varandra till framgång (personalen)
Coacha varandra till framgång (elever)

Bland mycket annat behandlas följande frågor: Hur får man följsamhet och förtroende? Hur bygger man upp en respektfull och trygg stämning i sin grupp? Hur vänder man en orolig grupp till att bli en fokuserad grupp? Hur utnyttjar man kroppsspråket på rätt sätt? Hur får man de fyra första minuterna att fungera? Hur påverkar man motivation, metakognition och engagemang? Hur kan värdegrundsfrågor och ledarskap vara i samstämmighet med varandra? Hur når man fram till dagens s.k. lust- och individbarn ochderas föräldrar?

Det finns flera hundra olika PDF-filer i form av en-sidiga Fortbildningsbrev.

Sök. Välj. Kopiera. Samtala. Åtgärda. Följ upp.

Så ser ett Fortbildningsbrev ut, ett av ett hundratal kopieringsunderlag:

8 Exempel ifrån Prata Pedagogik Paketet