Fortbildningsbiblioteket

 

Hundratals ”Fortbildningsbrev” och videos för skolledare, pedagoger, arbetslagsledare, fritidspedagoger, förskolpedagoger, assistenter, nya pedagoger, föräldrar och elever

Fortbildningsbiblioteket är en för skolan, fritidshem och förskolan med hundratals PDF- och videofiler med handfast underlag för reflektion och handling. Vi samarbetar med Axiell WeLib för att skapa ett enkelt, lättöverskådligt och användbart digitalt system för filsökning och hantering av fortbildning.

Upphovsmannen bakom denna tjänst är John Steinberg, fil. dr i pedagogik, författare till 50 böcker. Fokus på innehållet är ledarskap, bemötande och kvalitet. Det finns fortbildningsunderlag för de flesta av skolans/förskolans olika personalgrupper – samt föräldrar och elever.

Bland mycket annat behandlas följande frågor: Hur får man följsamhet och förtroende? Hur bygger man upp en respektfull och trygg stämning i sin grupp? Hur vänder man en orolig grupp till att bli en fokuserad grupp? Hur utnyttjar man kroppsspråket på rätt sätt? Hur får man de fyra första minuterna att fungera? Hur påverkar man motivation, metakognition och engagemang? Hur kan värdegrundsfrågor och ledarskap vara i samstämmighet med varandra? Hur når man fram till dagens s.k. lust- och individbarn ochderas föräldrar?

Fullständig innehållsförteckning: Innehållsförteckning FB

Beställningsblad: Beställblad FB

Exempel på utseende av Fortbildningsbreven som ingår – PDF: Exempel på f-breven

Det finns idag 325 olika PDF- och videofilmer. Flera kommer allt eftersom. Sök. Välj. Kopiera. Samtala. Åtgärda. Följ upp.

Denna digitala fortbildningsbiblioteket består av hundratals PDF-filer med spridnings- och kopieringsrätt inom sin skola/förskola riktade till de olika professionerna på skolan. Det finns även brev till föräldrar och elever och 49 videos. Teman:

 • Checklistan: Om skolans, förskolans, fritidshemmets utveckling
 • Bara bra: Analyser av när det fungerar som bäst
 • Gruppen först: Att vända en grupp från oro till fokus
 • Följsamhet och förtroende: Om kroppsspråkets betydelse
 • Fortbildningsbrev till fritidspersonalen om ledarskap, bemötande och kvalitet
 • Brev till föräldrar: Om samarbete med skolan/förskolan och om att stödja barnens lärande
 • Dina studier och ditt liv: Brev till elever om studieteknik och livsval
 • Uppför trappan: Behovstrappan applicerad på skolutveckling och kvalitetsutveckling
 • Undervisningskvalitet: Från 1.0 till 3.5 – hjälp till att höja kvalitet på undervisning och aktiviteter
 • Besök varandra: Feedback 1.0 – 3.5 – underlag för a co-coacha varandra
 • Kvalitetstid: Underlag för samtal om kvalitet
 • Uppdraget som pedagog: Varför gör vi det vi gör?
 • Lärarledarskap: Hitta guldstunderna och förstå sitt uppdrag
 • Undervisningskonsten: Om länkning, modellering, planering, läromedel, m.m.
 • Mallar och exempel: Strukturer för bl.a. f-möten, AL-möten, utvecklingssamtal, m.m.
 • Samtalsstarters för APT- och AL möten
 • Fortbildningsbrev till assistenter och resurspersoner om ledarskap och bemötande
 • Fortbildningsbrev till vikarier & nya pedagoger om ledarskap och bemötande

VIDEOS

 • Lär känna din organisation (9 korta videos om att arbeta i en politiskt styrd verksamhet)
 • Så tänker framgångsrika pedagoger (6 intervjuer)
 • De första 10 sekunderna (12 korta videos)
 • Ha koll på kroppsspråket (12 korta videos)
 • Sunt förnuft kring forskning och ”beprövad erfarenhet” (6 korta videos)
 • 16 Videos till förskolans personal om ledarskap, bemötande och kvalitet