Fortbildningseffekt

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Ett seminarium för ledningsgrupper på 75 minuter om att höja effekten av fortbildningsinsatser.

  • Hur ledningsgruppen kan struktuera fortbildningsinsatser på ett tydligare och mer effektivt sätt
  • Hur fortbildningsinstser kan leda til konstruktiva förändirngar under ett en längre tid
  • Fallgropar och möjligheter – varför många fortbildningsinsatser inte har avsedd effekt
  • Om förhållningssättet till forskning och beprövad erfarenhet.
  • Om hur hur (och varför) ni ska formulera s.k. effektindikatorer
  • Om fördelar och nackdelar med olika modelller utifrån Johns långa erfaarenhet som fortbildare och författare
  • BONUS: PDF-boken, Fortbildningshandboken.

Det satsas mycket tid och mycket pengar på skolans och förskolans fortbildningsinsatser. Ni kommer att fatta klokare beslut om dessa insatser efter detta seminarium med John.

Boka en tid för ert seminarium via epost till John Steinberg eller ring: 0702110900