1. Du är inte ensam

Känner du att gruppen eller grupper du har ansvar för saknar fokus och ibland är svåra att hantera? I en serie fortbildningsbrev och åtta videos under rubriken Att vända en klass, ska vi undersöka principer att ha i åtanke för att vända en grupp från oro till fokus. Idéerna härstammar från boken Att vända en klass: från oro till fokus som jag har skrivit tillsammans med Åsa Sourander (Gothia Kompetens). Läs en kort text åt gången. Eller titta på en video. Diskutera. Planera åtgärder. Följ upp. Gå i er egen takt genom materialet som lämpar sig för interna studiedagar, APT-träffar och och AL-möten.

Hej!

Det är bara att konstatera att pedagogyrket har blivit mer komplext och utmanande. Det finns många olika förklaringar till detta:

– Samhället har blivit mer individorienterat vilket ibland gör det svårare att få en gruppkänsla och att känna hur även jag har ansvar för gruppen jag tillhör.

– Förr var skolan nästan den enda platsen, förutom kyrkan, där man kunde utbilda sig. Idag är det bara en plats av många. Med andra ord har inte skolan samma anseende, prestige och ”ensamrätt” på lärande.

– Skolan har blivit mycket mer informell till sin natur, vilket innebär att många normer, regler, traditioner och rutiner har blivit mindre tydliga.

– Lärarutbildningen har gått från att vara en ”hantverksutbildning” till en akademisk utbildning med konsekvensen att praktiska ledarskapsfrågor och ”hur man gör” frågor ges mindre uppmärksamhet.

Detta är bara några få exempel. Att veta att du inte är ensam hjälper knappast i praktiken, men det är bra att veta att det finns många andra som har funderingar på ”ordning och reda.”

Åtgärd

Vändningen börjar med ett beslut att ”Det ska blir bättre” och jag som pedagog ska bli en tydligare, bättre ledare. Ha respekt för tiden det tar att vända en grupp från oro till fokus men var fast besluten att det är någonting som ska hända. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg