2. Gruppen går före individen

Hej!

Vi har lärt oss på senare år hur viktigt det är att se individen. Vi ska känna till den enskilda elevens olika behov, intressen, förkunskaper och styrkor förutom att ha en mycket mer konkret bild av deras inlärningssvårigheter och eventuella psykologiska och medicinska utmaningar. 

Det är absolut inget fel med detta och det ska vara vår ambition att se varje barn och kunna möta varje barns behov. Utmaningen är att göra detta med 20-30 barn samtidigt. 

Om du ska ha någon rimlig chans är det av avgörande betydelse att få gruppen att fungera. Först när gruppen fungerar och det finns arbetsro kommer du att ha tid och möjlighet till att hjälpa de enskilda individerna. 

Frågan du därför måste ställa är hur kan jag få min grupp att fungera som en grupp. Det hjälper att tänka på vad framgångsrika grupper, såsom ett idrottslag, en orkester, en teaterensemble, ett företag gör när de fungerar som bäst. 

– Man vet varför man finns som grupp eller lag.

– Prestationen man ska åstadkomma är känd av alla.

– Prestationen man ska åstadkomma är accepterad av alla.

– Varje person i laget vet sin roll, sin uppgift och hur man bidrar till helheten.

– Deltagarna tycker att det de gör är viktigt och har en mening.

– Det finns spelregler, normer och regler som klargör beteendet.

– Man får tydliga signaler om det går framåt eller inte.

– Det finns allt som oftast en tydlig ledare som följer upp.

– Det finns ofta deadlines för prestationen som har tydliga kvalitetskriterier.

Eftersom skolan ger individuella omdömen och betyg är det svårare att känna som elev att ”mina prestationer” är beroende av hur vi inom gruppen samarbetar med varandra. Men det är precis så det är. Det blir svårare för alla att uppnå mål och resultat om det är oroligt inom gruppen, och man inte har känslan av att ”vi sitter i samma båt och behöver hjälpas åt.”

Åtgärd

Ge exempel på lärdomar från bra grupper eller lag du har själv varit delaktig i. Vilka idéer kan du hämta därifrån som kan hjälpa din grupp?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg