1. Introduktion – Du behövs!

Välkommen till en serie Fortbildningsbrev som riktar sig till vikarier och nya pedagoger. Använd som underlag på interna studiedagar, APT-träffar och andra personalträffar. Syftet är att främja samtal om pedagogik, ledarskap och bemötande. Använd Fortbildningsbreven i den takt som passar er bäst. Fokusera på värderingar och beteenden som främjar er professionalitet. Lycka till!

John

Hej!

Du behövs. Under en lång tid framöver kommer det att finnas behov av både korttids- och långtidsvikarier inom skolan. I en serie ”Fortbidningsbrev” ger vi dig en introduktion till det allra viktigaste du bör tänka på om du ska lyckas skapa arbetsro och arbetsglädje i dina grupper. Vårt fokus är på ledarskap, bemötande och planering.

Breven riktar sig både till dig med mycket liten erfarenhet som kanske hoppar in då och då och till dig med kanske lite mer erfarenhet och som vikarierar under en längre tid, under några månader eller kanske ett helt läsår.

Reflektion och åtgärder

I slutet på varje brev finns förslag till reflektioner samt åtgärder, någonting att skriva eller träna på. Du kan läsa breven på egen hand, men vi rekommenderar att du gör detta tillsammans med en eller flera kollegor eller vänner. Vi föreslår även uppgifter som kan bidra till din utveckling. 

Referensbok

Referensboken som används är Uppdrag vikarie: Ledarskap i klassrummet (Gothia Kompetens). Där får du ännu mer råd om hur du kan lyckas som vikarie. Bplem beställs via LäroMedia, Gothia Kompetens eller bokhandeln och ger mer kött på benen än vad som ryms här.

Uppgift  

Här kommer din första uppgift som handlar om att göra ett CV. Ett CV talar om vad du har för utbildning och erfarenhet och hur du kan kontaktas. Även om du har minimal utbildning och erfarenhet har du säkert kompetenser, färdigheter och intressen som är bra att känna till. Du får gärna använda eller justera ett CV som du redan har. 

Ditt CV ska innehålla följande information:

1. Dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-post och mobiltelefon. Lägg in en bild på dig själv. 

2. Utdrag ur brottsregistret och andra formella papper du kan referera till. 

3. Din erfarenhet: Beskriv kort om yrkeserfarenheter du eventuellt har. 

4. Din utbildning eller vad du nu studerar. 

5. Dina referenser. Här skriver du namn och kontaktuppgifter till två eller tre personer som en potentiell arbetsgivare kan ta kontakt med för att höra om dig som person.

6. Dina intressen: Här kan du beskriva en del av dina intressen, olika grupper du är med i, fritidserfarenheter och andra kompetenser som det kan vara bra att känna till. 

7. Annat som du tycker är relevant och viktigt.