2. Var ambitiös

Hej!

Hur hög är din ambitionsnivå när du antar utmaningen att vikariera som pedagog på en skola? På lägsta nivå kan du anses, av både dig själv eller de som anlitar dig, bara som en ”kropp.” Någon vuxen måste finnas där för att det inte ska bli kaos. Men du vill mer än så, annars skulle du inte ens börja ta dig igenom denna kurs.

Jag tar för givet att du har en högre ambitionsnivå – att faktiskt spela någon roll för ungdomars välmående, lärande och utveckling. Du vill mer än bara finnas där. Du vill vara en pedagog och någon som leder elever till nya tankar, färdigheter, kunskaper och attityder.

Bra så. Men hur? Det börjar med att du har en ambition – din vilja att påverka och din vilja att ha betydelse och inflytande.

Det fortsätter med så mycket kunskaper du har om den pedagogiska situationen du kommer att befinna dig i. Vad förväntas av dig? Vad vill skolan att du ska göra? 

Du vill något! Skaffa så mycket information du kan. Förbered dig så gott du kan. 

Ågärd

Det är en stark rekommendation att du reflekterar, skriver, delar med dig till en vän eller kollega och har dem i beredskap att visa din eller andra potentiella arbetsgivare. Det är absolut ett bevis på ditt engagemang och din förmåga att reflektera över vad du gör.

Skatta din ambitionsnivå som vikarie från 1 (lågt) till absolut topp (10).                  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Hur kan eleverna märka att du är ambitiös och vill något? Skriv ner några exempel.

Sök upp en eller två elever och fråga dem vad de helst förväntar sig av en vikarie och hur denna person borde uppträda och presentera sig.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg