3. Att lyckas som vikarie eller ny pedagog

Hej!

I dessa Fortbildningsbrev för vikarier och nya pedagoger kommer vi att fokusera på följande fyra huvudfrågor:

1. Att förstå ditt uppdrag, dina skyldigheter och betydelse av samarbete med dina kollegor.

2. Att förstå att hur du själv agerar i ditt ledarskap påverkar om du får gruppen med dig eller inte.

3. Att förstå hur ditt bemötande och din kommunikation är avgörande för hur det går.

4. Att få några grundläggande tankar om hur en lektion kan gå till och på så sätt få hjälp i din planering.

Det är lättare att lyckas som vikarie och ny pedagog om:

1. Du vet vad du förväntas göra och har korrekt information.

2. Du förbereder dig så gott du kan för situationen du möter.

3. Du känner dig relativt trygg i din roll som ledare och med vad du ska göra.

4. Du har reflekterat över hur du vill ”presentera” dig, d.v.s. hur eleverna ska uppfatta dig och hur du gör dig själv intressant och tydlig.

I denna utbildning får du tillfälle att allvarligt fundera över hur du är, hur du vill bli och vad du vill med ditt ledarskap. 

En sak är säker – som vikarie är du också en ledare. Du har valt ett ledarskapsuppdrag.

Åtgärd

Vi alla har våra minnen av vikarier från vår egen skoltid. Skriv ner ett ”så kommer jag aldrig att göra” – alla möjliga fel du vet att du borde undvika till varje pris.

Tänk tillbaka till din tid som elev. Du är åtta, tolv eller sexton år och in kommer en vikarie som du aldrig har sett tidigare. Ge exempel på saker du skulle vilja veta om denna person. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg