4. Att förstå sitt uppdrag

Hej!

På både lång sikt och kort sikt är ditt uppdrag att ge eleverna tilltro till sin egen förmåga att lära och utvecklas. Den som inte känner hopp om sina studier och för sin framtid kommer inte att engagera sig eller vara motiverad och då blir det svårt att ta itu med nya utmaningar. 

En pedagog har alltid flera uppdrag samtidigt:

– Att behandla ett kunskapsinnehåll och träna färdigheter

– Att motivera och förklara syftet 

– Att organisera lärande och förklara hur lärande går till

– Att se varje individs möjlighet, potential, talang och styrkor

– Att ge eleverna strategier för att ta itu med utmaningar och övervinna eventuella självtvivel

– Att skapa en lärmiljö som känns välkomnande och inbjudande

– Att hålla ordning på material, administrativa rutiner, schema och uppgifter

– Att bygga relationer både med eleverna, personalen och om man har en elevgrupp under en längre tid, även bygga relationer med vårdnadshavare.

Det är ingen dålig lista! Men ingen har lovat dig en dans på rosor. Ska du leda lärande för 15 – 32 elever samtidigt finns många utmaningar, utmaningar jag innerligt hoppas du har en ambition att ta itu med. För dig som är ny som vikarie eller ny som pedagog kan det känns övermäktigt i början, men allt eftersom kommer du att lära dig. Men… och det finns ett stort men… om du jämt söker den lättaste vägen, kan du klara dagen, men sällan morgondagar längre fram. Du vill mera än bara dela ut ett arbetsblad eller sätta på en film, eller hur?

Åtgärd

Låtsas som om du går på fest och någon frågar dig vad du gör och du säger, ”Just nu arbetar jag som lärarvikarie” eller jag har nyss böjat somn lörare (fritidspedagog). Deras motfråga är: ”Varför då?” Vad vill du då? Skriv högst en A4-sida som svar på denna utmanande fråga. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg