5. Vad är annorlunda idag?

Hej!

Skolan idag är både lik och olik skolan förr. Kvar finns ämnesuppdelningen, lektioner, lärare som har relativt stora grupper, betygssättning, med mera. 

Många upplever att skolan har blivit mer komplex och utmanande. Rollen som pedagog är otydligare och dagens pedagoger har fler olika typer av uppdrag och ansvarsområden än förr i tiden. Att vara lärare är idag knappast bara ett kunskapsuppdrag. Du är även kurator, psykolog, sjuksköterska, polis, ”konfliktbrandkår”, datatekniker, vaktmästare, inredare, administratör – och lokalvårdare.

Samhället är idag mycket mer individorienterat vilket innebär att vi uppmuntrar ungdomar till egna val, egna idéer och att ha egna intressen. Man ska snarare utmärka sig än anpassa sig, som man förr uppmuntrade barn och ungdomar att göra. Föräldrar vill att deras son eller dotter ska ha individuell uppmärksamhet och förväntar sig att du anpassar dig till sonens eller dotterns behov. Föräldrar har också åsikter och krav på ett annat sätt än förr i tiden. Generellt kan man säga att elever då skulle anpassa sig till sin fröken eller magister, men idag förväntas du anpassa dig till individidens och gruppens behov.

Jag säger dessa saker inte för att avskräcka dig, utan bara för att påminna dig om kravbilden du möter. Ju bättre förberedd du är mentalt på utmaningarna du möter desto bättre kommer det att gå. Övergripande är att se dig själv som ledare. Hur man agerar som ledare ska jag återkomma till. Du må ha många roller, men viktigast att inse är att det är du som leder gruppen till arbetsro, arbetsglädje, nya insikter och upptäckter. 

Ågärd

På vilket sätt upplever du att skolan är annorlunda idag än när du själv gick i skolan?

Uppgift

Intervjua en pedagog med lång erfarenhet. Be att han eller hon berättar om skillnaderna mellan ”förr” och ”nu”. Be även om råd och tips för att klara uppdraget som vikarie. Skriv sedan två checklistor till dig själv – detta ska jag absolut göra som vikarie och detta ska jag absolut inte göra som vikarie. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg