10. Fattar vi vitsen?

Hej förälder!

Ack så många gånger man har hört att man inte ska bry sig om syftet utan bara plugga på. ”Du kommer att fatta vitsen senare.” Det må hända – kanske – men visst vore det bra att fatta vitsen först.

Skolan bygger på en idé som kallas för extern motivation. Det är äldre ”tanter” och ”farbröder” på myndigheter i Stockholm som bestämmer vad barn i år fyra ska lära sig i matematik i oktober på sin skola i Svenljunga eller Simrishamn. Det är inte precis så att skolan är utformad så att eleverna får ställa frågor och får hjälp att söka svaren. Nej, skolan är utformad på så sätt att vi vuxna tycks veta vad barn behöver lära sig, i vilken ordning, när, var och hur. 

Det är lätt, däremot, att förstå att det är lättare att lära sig om man känner sig motiverad. Det betyder att man förstår vitsen, ser fördelarna med att lära sig, begriper hur innehållet kan användas i praktiken, tror att man kan lära sig och fattar ett beslut att ”jag ska.”

Det ingår i alla lärarens uppdrag att förklara vitsen och syftet för sina elever. Det ingår i alla föräldrars uppdrag att fortsätta det samtalet med sina barn och ungdomar. Hur?

– Fråga vad din son eller dotter tror är syftet och meningen.

– Förklara din syn på varför detta kan vara bra att lära sig och nyttan med det.

– Det kan hända att du själv som vuxen inte riktigt begriper syftet. Då har ni verkligen någonting av värde att diskutera och försöka lista ut varför detta ingår i kursplanen.

– Gissa! Ja, gissa vad ni tror kan vara tanken bakom att lära sig detta!

– Försök att se samband mellan det man förväntas lära sig nu och det som kommer senare under läsåret eller under kommande läsår.

Att tänka på

När man förstår vitsen är det lättare att engagera sig. Just därför ska man stanna upp och reflektera och diskutera syftet när det känns att det kan påverka motivationen. Vissa ungdomar ”bara gör” och det är väl bra, men ibland behöver vi höja motivationen och det gör man genom att förstå varför man ska göra det man förväntas göra. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg