11. Läs, läs, läs

Hej förälder!

Vi alla vet hur viktigt det är att barnen lär sig att läsa så bra som möjligt. Det är inte bara bra för skolarbete utan också bra för att klara sig i ett samhälle som kräver hög läskompetens. 

Dilemmat är att barn och ungdomar har mycket annat de kan sysselsätta sig med nu för tiden och vår något idealiska bild av barn som kryper ihop i ett hörn för att läsa tjocka romaner är kanske lite romantiserad. Då och då kommer det något – Harry Potter är ett exempel – som tar tag i flera, men många barns läsning idag är inte romaner utan består av skoltexter, instruktionsmanualer och information på nätet.

Det tål att upprepa det självklara:

– Läs för barnen och gör det även när de kan läsa själva. Turas om att läsa i så fall. Även om barnen kan läsa mår de bra av vuxna som läser med och för dem.

– Läs själv och berätta vad du läser oavsett vad det är för att visa att läsning är viktigt för dig.

– Visa intresse för vad ungdomar läser i skolan.

– Gå till biblioteket tillsammans. Lyssna på professionella berättare och/eller författare.

– Be barnet återberätta delar av vad de har läst.

– Uppmuntra barn och ungdomar att själva försöka skriva berättelser.

– Informationstexter, instruktionstexter, texter från nätet, ja – och även serietidningar,  har också ett värde, inte bara romaner och historiska berättelser.

Att tänka på

Du kan vara någon som älskar att läsa böcker och ofta läser eller en person som nästan aldrig läser böcker. Oavsett dina egna läsvanor kan du uppmuntra ditt barn att läsa eftersom vi vet hur viktigt det är att kunna ta till sig texter både i och utanför skolan. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg