12. Vad är förväntningarna?

Hej förälder!

Det påstås att höga förväntningar ökar sannolikheten för att få bättre resultat. Lärarens stora utmaning är att hitta rätt nivå. För svårt och det är lätt för många att lägga av. För lätt och det blir också lätt att lägga av eller tycka att skolan är tråkig. 

Det är ju samma sak för föräldrar. För mycket press på barnens prestationer och krav att allt de gör ska vara perfekt kan bidra till en stress som barnen inte mår bra av. Men inga barn mår bra av motsatsen – total låt-gå kravlöshet där de inte behöver hjälpa till, kompromissa eller göra sina skoluppgifter ”om de inte har lust.”

Utmaningen är att hitta den rätta balansen. Utmaningen är att läsa av barnet så att man lägger krav och förväntningar på nivån ”lite svårt, men möjligt”, det vill säga tillräckligt utmanande för att kräva engagemang och koncentration, men tillräckligt lätt så att det känns att man med ansträngning ändå kan klara utmaningen.

Skolan kan hjälpa till genom att tydligt förklara förväntningar, kravnivåer, betygskriterier och bedömningskriterier. Detta är lättare sagt än gjort eftersom läroplanen kan vara ganska abstrakt även om man har gjort stora ansträngningar på sista tiden att kunna förklara mycket bättre för både eleverna och föräldrarna.

Du kan hjälpa till genom att ställa frågor som hjälper din son eller dotter att formulera förväntningarna.

– Vad förväntas du göra?

– Hur ska detta redovisas?

– Vad måste man göra för att bli godkänd eller klara sig på A eller B nivå?

– När ska detta lämnas in?

– Vad har du för betygsambition för detta och vad krävs av dig för att komma till den nivån?

Att tänka på

Det är inte alltid att ett barn kan svara på frågorna ovan, men ju bättre de kan svara på denna typ av frågor ju större är sannolikheten att det kommer att gå bra. Hur hittar vi den rätta balansen mellan hård press och ”låt gå”?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg