13. När det tar emot

Hej förälder!

Visst kan skolarbete ta emot ibland, kännas trögt, tråkigt, meningslöst eller obegripligt. Det är många av oss som ibland har misslyckats i skolan, haft svårt med ett ämne eller känt att det är ”hopplöst” att lära sig. Så kan din son eller dotter tänka ibland.

Hur hjälper man ett barn att övervinna motståndet eller att komma igen när det tar emot?

För det första är det mycket viktigt att förklara för barnen att ”intelligens” inte är huvudorsaken till att man lyckas eller inte i skolan. Många tror det, men skolan är snarare ett uthållighetsprov än ett intelligensprov! Sitt, lyssna, anteckna, fråga, repetera, plugga, förbered dig inför ett prov och lämna in uppgifter i god tid, med god kvalitet. Enträget arbete betyder mera än intelligens.

Attityder som är bra att ha när man är elev i skolan, som både lärare och föräldrar kan stödja och ”tjata om”…

– Hårt arbete lönar sig.

– Fråga när du inte förstår.

– Träna lite varje dag leder till resultat längre fram.

– Djäkla anamma (”sisu” och ”grit”) är till stor hjälp.

– Det är naturligt att misslyckas ibland.

– Att misslyckas är bara information, inte ett uttalande om dig som person och din begåvning. Lär av misstagen.

– Att ”komma igen” är något som alla idrottsmän och -kvinnor lär sig. Lär av dem.

– Se det långsiktiga målet.

– ”Det” kan kännas svårt men du är ”OK” som person.

Att tänka på

Alla upplever vi svårigheter ibland. Du har gjort det. Din son eller dotter har gjort det – och kommer att göra det framöver. Ha en praktisk attityd och fråga- ”Vad kan du göra bättre, annorlunda, mer ofta för att klara dig? Jag finns här för att ge dig stöd.”

Med vänlig hälsning

© John Steinberg