10. Fri lek eller strukturerad lek

Hej! 

En viktig sak att diskutera med dina kollegor och att fundera över är balansen mellan fri lek och strukturerad lek. (Se exemplet med fotboll i nästa brev.) Det är naturligt att barnen önskar sig större frihet att bestämma vad de själva ska göra när de kommer till fritidshemmet. De har inte fått särskilt mycket frihet att bestämma över sin tid och aktiviteter under skoldagen, och naturligtvis vill de kunna släppa loss lite mer när de kommer till er. 

Vissa grupper klarar denna frihet alldeles utmärkt. De sprider ut sig i olika aktiviteter, hittar kompisar att vara tillsammans med och stannar kvar i sina aktiviteter utan att springa runt. Om du däremot arbetar i en grupp (eller i lokaler med många barn på trånga ytor) som inte riktigt klarar denna frihet, ligger det nära till hands att du leder aktiviteter som på sikt har som mål att öka gruppens mognadsgrad så att de ansvarsfullt kan hantera större frihet. 

Dessutom arbetar du i en pedagogisk verksamhet och har ett ansvar att träna olika kompetenser och förmågor som att samarbeta, ta ansvar, vara uthållig och mycket annat. Därför ligger det nära till hands att planera för strukturerade aktiviteter. 

Håll en god balans mellan fri lek och strukturerad lek. Jämför med en rast under skoldagen. Om fri lek betyder att barnen gör vad de vill, hur som helst medan de vuxna bara tittar på, kan det fungera alldeles utmärkt i en välfungerande miljö med mogna barn. Men om det ofta blir konflikter, om flera barn lämnas ensamma eller utanför är det de vuxnas ansvar att ge en struktur – att gå in i leken med barnen, att föreslå och leda lekar och andra aktiviteter, att se till att de sprider ut sig på gården och att inte alla grupperar sig på samma ställe.

Börja med en analys av gruppens mognadsgrad, vad de behöver och vad de skulle behöva träna på. Se till att det är du som vuxen som sätter ramarna och det innebär att vuxna bestämmer strukturen.

Åtgärd

Fundera på gruppens s.k. mognadsgrad och om och hur ni håller en god balans mellan frihet och struktur. Hur kan du och kollegorna få en bättre balans?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg