12. Vad är det som gäller

Hej!

Apropå fotboll och idrott har du någon gång undrat varför vissa barn fungerar så mycket bättre hos tränaren än hos läraren eller fritidspedagogen? Jo, motivation hjälper, men tydliga spelregler hjälper ännu mer. Med andra ord, när man kommer till träningen vet man vad som gäller. 

Man vet vem som är ledare. Man vet var man ska vara. Man vet vad man ska göra. Man vet hur man förväntas agera. Man vet att man är medlem i ett lag. Man vet spelets regler. Man vet att man måste träna. Allt detta kallas för ”spelreglerna.”

Ett av de mest kritiska momenten för en fritidspedagog är övergången från skola till fritidshem. Om denna övergång från en miljö och förväntan till en annan miljö och förväntan inte sköts ordentligt kan det skapa oro och problem för fritidshemmen. Innan barnen ”släpps” fria, så att säga, ska de veta vad som gäller:

– Vad som kan hända och vilka val man har.

– Var man ska vara och vad man ska göra.

– Vem som leder vad.

– Vilka tidsramar som gäller.

– Hur man förväntas agera.

Ja, listan kunde vara längre, men du förstår poängen. När du ska spela ett nytt bordsspel med barnen och är osäker på reglerna, så slår man upp reglerna. Då vet man vad som gäller.

När barnen kommer till fritidshemmet ska de också veta vad det är som gäller. Det utesluter inte flexibilitet och spontanitet, utan ger en bas för er verksamhet där det kan hända mycket spännande saker. 

Åtgärd

Fundera på övergångsrutiner från skola till fritidshem och hur denna övergång kan skötas ännu bättre och tydligare.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg