13. Kvalitet, kvalitet, kvalitet

Hej!

Under min rektorstid fanns en fritidspedagog hos oss som hade en mycket trevlig tradition med barnen. Varje torsdag eftermiddag spelade hon Bingo med barnen. Bingo? Nog var jag lite skeptisk som ny rektor. 

Men när jag såg henne i aktion började jag att förstå. Hon skötte detta med bravur. Det var väl förberett, någonting som alla såg fram emot och absolut en höjdarstund av ”mys” och välmående under veckan. Det var inte bara ”en grej att göra” utan en fin stund av gemenskap, spänning och humor. 

Jag minns även en vernissage på skolans fritidshem där barnen ställde ut sina alster och föräldrarna fick komma för att beundra alla konstverken. Även detta sköttes med bravur och kvalitet, med fina inramningar, utsmyckningar av rummet och ordentligt mingel och fika. 

Jag kan inte nog betona betydelsen av förberedelser, noggrannhet i planeringen och att ägna tid åt de små detaljerna som betyder att den aktivitet du ska genomföra görs med kvalitet och omtanke. Alla – barnen, personalen, föräldrarna – berörs positivt av aktiviteter som genomförs med kvalitet oavsett hur små eller stora de är. 

Ingredienser i kvalitet:

– Ett tydligt syfte

– Noggranna förberedelser och omsorg om detaljerna

– Tydlig struktur och tydligt ledarskap

– Inkludering, d.v.s. att så många som möjligt är delaktiga

– Entusiasm och en lite humor hjälper

Vad du än gör, gör det med kvalitet.

Åtgärd

Ge exempel på aktiviteter som har genomförts med kvalitet och analysera ingredienserna i planeringen och genomförandet som bidrog till denna känsla av kvalitet. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg