Hej!

Varje byggnad och miljö har sin historia. Skolhuset du vistas i ca 200 dagar om året har sin speciella historia och bakgrund.

Utformningen av arbetsplatserna präglar arbetsformerna och även våra uppfattningar om vad som är möjligt.

Det kan vara givande och intressant att ta reda på följande saker om er skola:

  • När byggdes skolan?
  • Vem var arkitekten?
  • Varför, tror du, skolan byggdes på detta sätt?
  • Vad var de rådande idéerna om pedagogik, lärande och skolan på den tiden?Med andra ord, vad säger skolans arkitektur om tidsandan då?
  • På vilket sätt, tror du, är skolhusets och skolgårdens utformning en ”maktfaktor”, d.v.s. präglar era uppfattningar om vad som är möjligt och hur vardagen ser ut?
  • Vilken läroplan var rådande när skolan byggdes? Vem var skolans första rektor? Vad vet ni om denna persons erfarenhet, värdegrund och pedagogiska filosofi?
  • Vem har arbetat längst på skolan? Be särskilt denna person att berätta om sina erfarenheter om skolans historia, ombyggnationer, pedagogiska trender med mera. 
  • Vem har arbetat kortast tid på skolan? Be denna person komma med iakttagelser om skolans utformning.

Åtgärd

Delegera en eller flera att försöka få svar på frågorna ovan, särskilt den om de rådande idéerna när skolan byggdes.

Hur påverkar skolbyggnaderna ert val av pedagogik?

Försök att enas om en enkel och inte alltför dyr förändring av skolans miljö som bättre gagnar elevernas lärande.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg