14. Organisationen omkring dig

14. Organisationen omkring dig

Utbildningen har fokuserat på det individuella ledarskapet, men ingen kan förneka att systemet och organisationen omkring er kan antingen hjälpa eller hindra både den personliga utvecklingen och skolans utveckling. Det gäller att undanröja åtminstone de hinder som man själv har skapat på grund av sina rutiner och vanor. Vad menas med detta? Ge några exempel på det ni kan göra.


Diskutera det kollektiva ledarskapet och det ni behöver vara ännu tydligare överens om.

Hur kan du personligen bättre kommunicera förväntningar och normer till eleverna i dina grupper – och föräldrarna? Ge exempel.