13. Spelreglerna

Otydliga spelregler bidrar till osäkerhet och oro, hävdar John. Håller du med? Förr i tiden var skolans spelregler klara även för tre-åringar som lekte skola. Man visste hur skolan gick till och var införstådd med ”spelsystemet” innan man ens började skolan. Är det så idag? Hur förklarar vi skolans ”spelregler” för dagens barn, ungdomar och dagens föräldrar? Är vi helt överens själva inom pedagoggruppen?

Ge varandra exempel på när det fungerar eller inte kring Var, Hur länge, Vem, Hur bra. Diskutera.

Välj en spelregel du behöver kommunicera tydligare och vad du kan göra annorlunda och bättre under den kommande veckan.