12. Lektionens sex viktigaste moment

12. Lektionens sex viktigaste moment

Vad menas med att förbereda för uppmärksamhet? Gör gärna en brainstormning över olika åtgärder som kan öka sannolikheten att man snabbare får elevernas uppmärksamhet.

Håller du med om att ”övergången” är lektionens viktigaste moment? Hur brukar du göra när du leder över från instruktion till eget eller grupparbete?

Ge ett konkret exempel på hur du kan sköta ”övergången” ännu tydligare under den kommande veckan. Prova. Berätta sedan om det har varit till hjälp.