11. Ditt tillstånd påverkar elevernas tillstånd

11. Ditt tillstånd påverkar elevernas tillstånd

Här kan John vara lite onödigt sarkastisk när han beskriver pedagogernas fem tillstånd, men det budskapet är nog viktigt att förstå – att ditt tillstånd påverkar elevernas tillstånd. Håller du med? Känner du igen dig i de olika tillstånden?

Hur kan du hjälpa dig själv (och kollegorna) att komma i ”rätt” tillstånd till dina aktiviteter och lektioner? Vad påverkar er samverkan och stämningen i personalrummet – och andra rutiner?

Ge ett exempel på vad du personligen kan göra för att påverka ditt tillstånd på ett positivt sätt under den kommande veckan. Prova. Berätta sedan vad du gjorde och hur det gick.