10. Blir mer formell

John antyder att den svenska skolan har blivit alldeles för ”informell” till sin karaktär. Vad menas med det? Håller du med? Hur kan ni på skolan, och du i klassrummet blir lite mera formella?

Hur kan vi tillsammans höja vår verksamhets status, attraktionskraft och dignitet?

Ge exempel på hur du själv kan agera lite mer ”formellt” under veckan som kommer.