9. Scenen är din

En del av ett tydligt ledarskap är att visa att du är ledare för gruppen. John uppmuntrar att ”ta scenen”. Visst kan eleverna bara flyta in i sina projekt- och grupparbeten, men många gånger behöver du ändå samla gruppen. Vad fungerar för detta i de flesta av dina grupper så att du kan sätta igång snabbt och få alla samlade ”till dig”?

John menar att det pågår mycket mindre undervisning nu och att eleverna, alldeles för ofta, utlämnas till arbetsblad, instuderingsfrågor, digitala verktyg m.m. Håller du med eller inte? John pratar inte så mycket i filmen om digitala verktyg och distansundervisning, men det är ju en aktuell fråga att diskutera. Hur kan dessa verktyg användas på ett effektivare sätt?

Ge exempel på en sak du kan göra bättre och annorlunda under veckan som kommer för att ”äga” din scen.