8. Ge strategier

I detta avsnitt säger John att vi är bra på att säga till eleverna Vad de ska göra, men behöver bli bättre på att förklara Hur. Håller du med om detta? Är osäkerhet om ”strategier” en orsak till frustration och ibland uppgivenhet hos våra elever?

Metakognitionen är bland de viktigaste gåvorna du kan ge dina elever, menar John. Håller du med om det? Hur kan du ännu tydligare jobba metakognitivt? Ge exempel på något du kan göra under veckan som kommer.

Under veckan är ditt uppdrag att agera mer metakognitivt