7. Omställningstid

Naturligtvis finns mängder av teorier om varför vissa barn och ungdomar har svårt att anpassa sig till skolans normer. Ge exempel på ”trend-förklaringar” genom åren.

En hypotes som John framhäver är att besvikelse i vissa fall kan leda till ilska som i sin tur kan bidra till utbrott och explosioner. Han menar att vi kan förebygga genom att ge information om ändringar i god tid och att ge eleverna omställningstid. Håller ni med?

Vem i din grupp skulle må bra av tidigare information och mer omställningstid? Diskutera (utan att använda elevernas namn).