15. Gräv där du står

Hej!

Det är bra om allt fler pedagoger går forskarutbildningar, högskolekurser och lär sig att läsa forskningsrapporter – och i förlängningen själva skriver forskningsrapporter.

Det har blivit allt lättare att ta vara på forskningsresultat via Skolverket och skolporten.se. Där hittar man korta sammanfattningar och länkar för att läsa mera. 

Vi har också större krav på oss att dokumentera våra ansträngningar för att veta tydligare ”hur det går.” Självklart kan det finnas väldigt olika ambitionsnivåer kring hur vi analyserar våra egna verksamheter. Generellt kan man dock säga att vi behöver bli bättre på detta. Några enkla exempel:

– Dagböcker, loggböcker och bloggar är enkla verktyg för att dokumentera. I förskolans värld är det många som dokumenterar efter idéer från Reggio Emilia med mycket bilddokumentation och processdokumentation.

– ”Förbättringstavlor” i personalrummet eller arbetsrummen är en enkel idé där man följer några frågor under ett läsår och visar resultat i form av tabeller och diagram – det kan vara allt från resultat på prov, nationella prov, lästester till närvarostatistik hos både elever och personal. Vilka resultat bör vara synliga – ofta och regelbundet?

– Gör i ordning en forskningshylla i personalrummet med exempel på aktuell litteratur, aktuella avhandlingar och aktuella utredningar och rapporter. Se till att någon har ett övergripande ansvar att hålla detta aktuellt.

– Lina Axelsson Kihlbloms idé med s.k. prognosklustrar verkar vettigt. Se hennes bok Våga leda skolan (Gothia fortbildning). Hur många elever, under samma förutsättningar som idag, kommer inte att klara målen? Vad tänker vi ändra på för att förbättra siffrorna? Gör om prognosen flera gånger under året. Föreslå nödvändiga förändringar för att åstadkomma förbättringar.

– Se till att eleverna har egna hemsidor, bloggar eller digitala portfolior så att de först och främst kan se progressionen i sitt arbete – med andra ord få synligt bevis på att de lär sig och att det går framåt.

– Det vore bra om pedagoger gjorde likadant med någon form av digital samling av goda exempel och en dokumentation över olika projekt. Med dagens mobiltelefoner blir det allt lättare att dokumentera.

– Ha ordning på grundstatistiken – närvaro, betygsutveckling, sena ankomster, behörighet till gymnasiet, med mera.

Gräv där du står!

Lycka till! 

© John Steinberg