16. Vad behöver din grupp just nu?

16. Vad behöver din grupp just nu?

Diskussionsämnet denna gång är självklart – ja, vad behöver din grupp mer av just nu? Vad är det som hindrar att du ger mer av detta?

Lojalitetsdilemmat har John hävdat är ett riktigt dilemma i skolan – lojalitet mot eleverna eller måldokument och ”systemet”. Håller du med och hur handskas du/ni med denna konflikt?

Veckans uppdrag är att just ge eleverna i din grupp lite mer av det de behöver. Berätta sedan vad du valde och hur du organiserade om för att kunna göra det.