17. Flexibilitet inom organisationen

17. Flexibilitet

Stämmer det att du redan den 15 september vet vilka av dina elever som är i riskzonen för att inte klara målen? Ännu tidigare kanske? Har ni en förmåga på skolan att omorganisera er för att ta hänsyn till detta? Eller är det bara så att alla upplever samma behov av mer tid, resurser och verktyg?

Om ni skulle omorganisera er (schema, tjänstefördelning) för att öka sannolikheten att färre elever faller igenom, vad skulle ni kunna göra?

Välj ut en elev (inga namn behövs) och avsätt tid för lite mer personlig handledning och hjälp än du normalt har tid att ge. Hur fixade du det och vad gjorde ni tillsammans?