18. Hjälp varandra att lyckas

18. Hjälp varandra att lyckas

”Det finns alltid tid och alltid pengar” säger John med glimten i ögat. Det är ju en attitydfråga hävdar han. Nog finns brist på tid och pengar, men på en skala 1–10 hur problemlösningsbenägna är ni inom kollegiegruppen?

Ge exempel på hur ni kan hjälpa varandra att lyckas, ta bättre vara på varandras styrkor och kompetenser och ”göra varandra bättre.”

Ge ett exempel på hur du kan hjälpa eller samarbeta tydligare med en kollega under den kommande veckan. Hur?