19. Artisteri

Jämför er med elitidrottare, musiker, dansare, skådespelare, säger John. Förstår ni vad han menar? 

Vad är det som underlättar eller förhindrar för dig att utnyttja fler av dina styrkor och talanger inom ditt yrke och på din arbetsplats?

Om du skulle få anlita en coach, mentor eller handledare för att ge dig mer specifik feedback kring ditt görande, vad skulle du be dem att titta på eller ge feedback på? Om en kollega skulle observera dig i aktion, vad skulle du vilja att de tittade på?