20. Tack! och Framåt!

Sammanfatta lärdomar, insikter och tankar från utbildningen. Vad var din främsta påminnelse eller insikt?

Hur kan våra pedagogiska samtal bli ännu mer givande och ännu mer disciplinerade?

Ge exempel på minst en förändring avseende beteende eller vana du har gjort som en konsekvens av denna utbildning och era diskussioner.

Vad är denna termins mål för din egen utveckling som ledare för dina grupper?

Tack för din medverkan!

Lycka till!

John

John som resurs:

Fortbildningsbiblioteket med hundratals text- och videofiler (steinberg.se/ledarskap)

Böcker (gothiafortbildning.se)

                        Ledarskap i klassrummet

                        Att vända en klass

                        Lärarens kroppsspråk

                        Lärarskicklighet

                        Värdegrundsarbete i praktiken

                        Aktiva värderingar

Onlineutbildning om Ledarskap i klassrummet (gothiafortbildning.se)

”Live”-föreläsningar och studiedagar

Hemsidan: steinberg.se