19. Innan du börjar

Hej!

Du ska strax möta gruppen för att då berätta vad som ska hända och ge en instruktion.

Tänk på följande:

– Du har en plan, helst på papper, så att du känner dig trygg med passets struktur och tidsramar.

– Du kan ditt innehåll. Du har hunnit läsa in dig och känner dig ganska trygg med det som eleverna förväntas lära sig.

– Du har gjort i ordning rummet med en möblering som passar ditt syfte.

– Du har skrivit upp på tavlan (arbetsblad, blädderblock, powerpoint) lektionens eller aktivitetens syfte, struktur och tidsramar. 

– Du har kollat att allt material du behöver finns på plats från fungerade tekniska hjälpmedel eller extra papper, pennor och eventuellt läromedel. Om surfplattor och liknande används bör du veta att allt fungerar.

– Du har tagit två-tre extra sekunder på dig att andas, samla kraft och känner dig ”grundad” och redo.

– Du står vid dörren och hälsar eleverna välkomna med en fungerande hälsningsrutin som anpassats till elevernas ålder.

Jag brukar säga att pedagoger, och särskilt vikarier, spelar ett slags sannolikhetsspel. Hur kan man öka sannolikheten att allt fungerar? I en grupp på 15-32 barn och ungdomar är det sällan att allt flyter på exakt som du hade tänkt dig, men hur kan du öka sannolikheten att det gör det, det är min fråga. 

De där få minuterna strax innan du ska ta emot din grupp kan ha en avgörande betydelse för hur det går och den arbetsro och fokus du vill uppnå.

Åtgärd

Gör din egen checklista över nödvändiga förberedelser som allt som oftast passar för situationerna du befinner dig i. Jodå, det är ju ont om tid, men se det som en investering som kan ge utdelning i form av bättre arbetsro och arbetsglädje för både dig och eleverna. 

Prova att komma extra förberedd till ett eller två pass under en dag och se om du upplever en skillnad för både dig personligen och gruppen. Skriv och berätta om det hjälpte.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg