20. När du börjar

Hej!

Du har gjort i ordning rummet och förberett dig. Du har hälsat och det är dags att samla gruppen om de inte har en aktivitet som de ska fortsätta med utan att du behöver säga något. Några saker att tänka på när du ska inleda:

– Ta plats. Det är du som är ledare för gruppen.

– Ta scenen i besittning. Positionera dig i mitten av ”din scen” som oftast är längst fram i rummet. Stå inte bakom något skrivbord eller någon stol. Stå centrerad i rummet och nära eleverna. 

– Samla dig. Stå stilla i två-tre sekunder innan du ska tala. 

– Använd insamlande gester som visar att du vill samla gruppen till dig innan du börjar tala. Det betyder att du håller armarna utsträckta i en ”samlingsgest”. 

– Höj rösten och säg ”God morgon” eller någon annan lämplig hälsnings- och välkomstfras. Pausa någon sekund eller två. Ändra gesten på så sätt att båda dina armar och händer rör sig mot dig själv så att gesten säger att det är du som ska tala och få uppmärksamheten.

– Du kan nu tala normalt. Börja med en mening och pausa en eller två sekunder mitt i för att markera att du vill ha uppmärksamhet igen. Börja om från början och fortsätt att hälsa välkommen.

– Knyt an. Samla gruppen till dig. Du kanske kan nämna något som hänt sedan ni sist sågs, knyt till exempel an till något du vet har hänt i elevgruppen eller i omvärlden. Ofta behövs någon form av symbolhandling som visar att du och gruppen ”hör ihop”. 

– När du väl ska ge en instruktion, gör det så kort som möjligt. Vi pedagoger har en tendens att prata alldeles för länge. Komplettera ditt tal med bilder, ikoner på tavlan, gester, demonstrationer – allt för att göra instruktionen tydligare. Om du inte är ”visuell” och bara håller dig till det verbala blir det svårare för eleverna att komma ihåg och följa dina instruktioner.

Uppgift

Beskriv en lektion som du har lett som gick rätt bra. Vad gjorde du rätt? Beskriv en del av dina förberedelser, dina rutiner, ditt lektionsupplägg och annat du tyckte du gjorde rätt. Du kan även beskriva vad du menar med ”gick rätt bra”! Har eleverna verkligen lärt sig? Att det är lugnt betyder inte nödvändigtvis att eleverna har tagit till sig informationen och utvecklar sina kompetenser. Hur vet du att det du har gjort har ”gått hem”? Max 2 A4-sidor.

Med vänlig hälsning