21. Lektionens sex moment

Hej!

I alla mina böcker om ledarskap i klassrummet har jag tagit upp detta med lektionens sex viktigaste moment, så även här. Det är till stor hjälp – jag lovar!

Någon gång under passet och nästan alltid i början och slutet vill du ha elevernas uppmärksamhet.

1. Förbered för uppmärksamhet. Jag har redan tjatat mycket om betydelsen av dina förberedelser. Med detta menas även att rummet ska vara i ordning, att materialet och tekniken ska fungera. Det är ju lektionens s.k. infrastruktur – det praktiska som måste fungera så att alla kan uppmärksamma innehållet.

2. Uppmärksamhet.Se brev 19.20, När du börjar.

3. Instruktion. Kort, verbalt och visuellt.

4. Övergången. Det behandlas i nästa brev. Det är lektionens mest kritiska punkt. Om man inte sköter detta väl kan det leda till att lektionen spårar ur.

5. Enskilt eller grupparbete. Eleverna ska jobba med sitt, antingen själva eller i grupper och här förvandlas du till handledare och vägvisare. När du går fram, peka och titta på pappret eller skärmen och det de håller på med. Ställ metakognitiva frågor: Hur tänker du? Vad tror du? Vad har du gjort? Vilket steg kommer härnäst? Hur har du gjort tidigare? Har du en specifik fråga?

6. Uppföljning. Ansträng dig att alltid avsluta med en sammanfattning, kort repetition av viktiga begrepp, höra synpunkter och tala om vad som ska hända nästa gång man ses. Du samlar ihop och knyter an i början av passet och du samlar ihop och knyter an i slutet av passet, regelbundet och ofta.

Ju oftare du har dessa sex moment i åtanke och tacklar dem på ett målmedvetet sätt, desto bättre möjlighet till effektiva lektioner med bättre fokus och koncentration.

Åtgärd

Se över dina senaste pass med dessa sex moment i åtanke. Känner du igen detta mönster? Är det något moment som du borde tänka igenom lite extra? I vilket moment brukar orosmoment dyka upp?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

Läs gärna mer i mina böcker från Gothia Kompetens: Ledarskap i klassrummet, Fyrtio minuter, hundratals beslut och Lärarskicklighet eller referensboken för denna kurs: Uppdrag vikarie: ledarskap i klassrummet