22. Övergången och spelreglerna

Övergångar från en aktivitet till en annan är ofta avgörande för arbetsron. Det kan vara övergången från instruktion till grupparbete, övergången från skolan till fritids, övergången från lektion i ett rum till lektion i ett annat rum (slöjd, idrott, musik, o.s.v.), eller övergången mellan en sorts aktivitet och struktur till en aktivitet med en helt annan struktur.

Varje pass har (eller bör ha) sina spelregler. Detta exempel handlar om övergången från instruktion till aktivitet under en lektion. Spelreglerna är: 

Plats. Var en aktivitet ska äga rum. Till exempel, varje grupp måste veta exakt var de ska vara för att jobba ihop innan du säger, ”Varsågod…”
Tid. Alla elever ska kunna återberätta när ett grupparbete ska vara klart, när gruppen ska samlas igen eller när en uppgift ska lämnas in.
Innehåll. Alla ska ha klart för sig vad de förväntas göra under passet och hur det eventuellt ska bedömas eller redovisas.
Metod. Alla bör kunna återberätta hur de ska jobba. Med vilken metod och på vilket sätt? Om du är osäker om ”hur” blir eleverna ofta osäkra och sedan rastlösa.

Person. I ett grupparbete är det särskilt viktigt med roller. Vem gör vad? Vem leder? Vem är sekreterare? Vem är tidtagare? Vem är talespersonen? Vem är gruppens faktagranskare, grafisk designer, o.s.v.? Ett grupparbete utan tydlig struktur och tydliga roller blir ofta väldigt ineffektivt.

Syfte. Varje elev ska kunna förklara för dig vad syftet är med det man förväntas göra. Man kan ju göra saker utav plikt, men om det känns meningsfullt och viktigt blir det lättare att engagera sig.

Gå runt i gruppen och ställ frågor om Var, När, Vad, Hur, Vem och Varför? Checka upp förståelsen för passets ”spelregler”.

Åtgärd

Se över dina senaste pass med dessa sex spelregler i åtanke. Är det någon spelregel som du borde tänka igenom lite extra? När du hör eleverna ställa frågor om vad, när eller hur ger det dig en indikation på hur du behöver bli tydligare.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg