23. Rätt tempo

Hej!

Att vara pedagog innebär att du är artist. Med det menas att du ska se dig själv som idrottsman eller idrottskvinna, skådespelare eller musiker. Det är ju artisteri att få en grupp på 25 elever att engagera sig. Artisteri handlar om detaljer. De flesta artister och idrottspersonligheter bryr sig om och tränar hårt på de små detaljerna som avgör om det går bra eller inte.

En detalj som man sällan tänker på som pedagog är tempo. Med det menas hur fort du talar, hur fort du går omkring, hur fort du gestikulerar, hur fort du instruerar och hur mycket du vill hinna med under ditt pass.

För långsamt och du tappar många elever. För snabbt och du tappar andra elever. Det är svårt att hitta ett perfekt tempo som passar alla, men om du har detta i bakhuvudet så blir du mer lyhörd för gruppen och för de enskilda eleverna i din grupp. Behöver jag höja eller sänka tempot nu?

Tänk på en ståuppkomiker som berättar för snabbt och inte ger publiken tid att skratta. Det blir inte bra. Tänk på hur otålig du kan bli i en butik eller restaurang utan fungerande rutiner och allt drar ut på tiden. Du blir irriterad.

Moderna människor har vant sig vid ett högt tempo. Allt ska gå fort och man förväntar sig omedelbar tillfredsställelse. 

Ibland behöver dock dina elever smälta den information de får. Stoppa ditt ordflöde. Stå stilla några extra sekunder. Lugna ner dig. Korta ner informationen. Ge eleverna några extra sekunder att ta emot och bearbeta inom sig. Ibland behöver dina elever lite mer ”action”. Försök då att korta ner tiden du talar, ha snabbare övergångar till andra aktiviteter, korta ner tiden för grupparbete eller enskilt arbete. 

Varje filmare, dramatiker, idrottsperson och musiker har ett slags dramaturgi där tempoväxlingar är en del av ”artisteriet”. Var medveten om tempot och att växla upp eller växla ner.

Åtgärd

Ge ett exempel på när du har tröttnat på grund av att allt (skolan, butik, restaurang, telefonkö) har gått för långsamt.

Ge ett exempel på en instruktion som du har fått, till exempel, till ett dataprogram, där det gick alldeles för snabbt och du inte hängde med.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg