24. Fyra ingredienser

Hej!

Varje lektion och pass bör tilltala:

– Hjärtat

– Hjärnan

– Händerna

– Fötterna

En lektion kan se ut på många olika sätt, men bör ha fyra ingredienser – att den berör är det första. Det innebär att den väcker intresse, knyter an till något aktuellt, binder ihop dåtid med nutid – helt enkelt gör innehållet relevant.

När du öppnar hjärtat blir det lättare att öppna hjärnan. Då är man öppen för information, idéer, fakta och analyser. Någonstans i ditt pass, är det viktigt att även använda händerna – att man gör något, bygger något, låter något få en chans att använda kunskaper i praktiken.

Men vilken praktik? Helst, kanske inte varje pass, men tillräckligt ofta, ska man som elev känna att det man gör inte bara är för lärarens skull, eller ens sin egen skull, utan att det även har ett värde för andra i eller utanför skolan. Man vill känna, då och då, att man gör skillnad för andra. Händerna kan du använda på plats, men med ”fötterna” känner du att du är på väg att hjälpa dig själv och även andra.

Svårt att få med allt? Absolut. Men tänk så här. Om eleverna bara ska fylla i ett arbetsblad, titta på en film eller svara på några frågor är det lätt att planera och lätt att genomföra. Det går an. Men om du har en högre ambition och i bakhuvudet har en större tanke med ditt syfte – och en bärande tanke är att du ska beröra hjärtat, hjärnan, händerna och fötterna – blir det bättre lektioner och du blir som person mer intressant

Uppgift

Din sjätte inlämningsuppgift är att lämna in en lektionsplanering på en sida. Vad är innehållet, syftet, lektionsstrukturen? Hur tänker du knyta an till eleverna och öppna ”hjärtat och hjärnan”? Allt i din planering behöver inte vara perfekt, men du ska visa att du har tänkt igenom vad du vill och hur du har tänkt att det ska gå till.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg