25. Lektionens ”måsten”

Hej!

Jag har uppmuntrat dig att ha en hög ambitionsnivå.  Nu är det kanske så att du har gruppen under bara en kort stund och det är begripligt att du väljer aktiviteter som är lätta att genomföra och som följer en väldig tydlig struktur.

Jag förstår – även om jag för en personlig kampanj mot alla dessa arbetsblad som eleverna ska sitta för sig själva och fylla i! Men även med arbetsblad och ”fylla i-övningar” på surfplattan, instuderingsfrågor, filmdokumentärer m.m. ska det finnas en rytm som fungerar.

– Du bör ha en rutin för att ta in och samla gruppen.

– Du bör ändå knyta an till gruppen och få acceptans för dig som person.

– Du bör ändå knyta an till tidigare avsnitt och det eleverna gjorde senast.

– Du bör förklara tidsramar och det som förväntas att de gör.

– Du bör ge en tydlig instruktion både verbalt och visuellt.

– Du bör se till att allt det praktiska fungerar – särskilt om du ska använda teknik.

– Du bör förstå att varje pass behöver ett slags ”dramaturgi” och rytm med växlande tempo. Planera för det. 

– Du bör inte bara utlämna alla till sina surfplattor och arbetsblad hela tiden. Du bör se till att du i egenskap av pedagog och vuxen knyter ihop säcken och lyfter det eleverna gör till någonting större.

– Du bör sammanfatta poängen med uppgiften, tankarna och påminna om syftet.

– Du bör påpeka hur denna information kan användas till det som kommer härnäst eller någonting annat i elevernas liv.

– Du bör tacka för idag och berätta när du träffar gruppen igen.

Åtgärd

Gör en analys av en lektion eller ett pass som du nyligen har genomfört. Hur många saker på listan ovan tycker du att du hade med dig? Någonting annat som borde läggas till i listan?

Tillsammans med en eller flera kollegor planerar du flera ”enkla” pass som du kan ha som reserv när du hamnar i en situation där skolan eller den du vikarierar för inte har gjort i ordning något förslag. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg