2. Vad gör vi egentligen?

Hej!

Veckans reflektionsuppgift har en annorlunda karaktär. Be en kollega komma på besök, eller om du har elever från år fyra eller uppåt be om en eller två elevers hjälp. Du kan också anteckna själv eller bara låta mobilen spela in. Vad är uppgiften?

Jo, uppgiften är att kartlägga hur du disponerar tiden under ett normalt fyrtio- eller sextio minuters pass. Hur mycket tid går åt till vad? Det som kan antecknas är bland annat:

– När lektionen ska börja enligt schemat.

– Hur många elever som är där när det ska börja.

– Hur lång tid det tar innan du kan börja tala.

– Hur lång tid din inledning tar, t.ex. att kolla närvaro, hälsa välkommen, beskriva vad som ska hända.

– Hur lång tid dina instruktioner tar inför en uppgift, individuellt eller i grupp.

– Hur många elever du hinner hjälpa under lektionen när du väl går runt.

– Hur lång tid du stannar vid varje elev, i genomsnitt, när du hjälper till.

– Hur många elever under passet som ber om din hjälp.

Åtgärd

Med andra ord är uppgiften att kartlägga hur du använder din tid och kraft. Vad ägnar du mest tid åt? Det är nog svårt att kartlägga alla frågorna ovan. Välj ut några första gången du provar detta. Dina observationer:

När du har fått lite mer insikt om hur du disponerar din tid, reflektera över hur du helst skulle vilja disponera din tid och hur du kan prioritera bättre enligt detta önskemål.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg