3. Lojalitet

Hej!

Mot vem har du mest lojalitet? När du tänker efter ligger din lojalitet (som kan bedömas på grund av hur du tänker och hur du disponerar din tid) främst hos eleverna, eller är det möjligtvis så när du tänker efter att du har en högre lojalitet med dina kollegor, med skolledningen, med förvaltningen eller med statsmakten? Är du mycket orolig för föräldrarnas åsikter?

Är du mer orolig för vad kollegorna ska säga, vad rektorn eller skolinspektionen ska säga än vad dina elever ska tycka, känna, tänka och göra? Det är mycket normalt och begripligt. Som pedagog har du mängder av lojaliteter att ta hänsyn till.

Men vad innebär det att ha mest lojalitet med elevernas lärande? Om det ska leda dig betyder det att du inte alltid strikt kan följa styrdokumenten till punkt och pricka, bara fokusera på elevers prov och betygsresultat, eller helt ignorera elevernas intressen och frågor som ligger lite vid sidan av kursinnehållet. 

Goda pedagoger förstår balansen mellan sina förpliktelser mot statsmakten och förpliktelsen gentemot sina elever att göra undervisningen så intressant, upplyftande, utmanande och motiverande som möjligt.

Åtgärd

Reflektera över lojalitetsfrågan och ge exempel där du har känt dig klämd eller kluven – som om du och eleverna vill gå i en riktning men du känner dig förpliktad att hålla dig mer strikt till läroplanen.

Om du vore en aning mer lojal mot eleverna, vad skulle hända?

Om du vore en aning mer lojal mot dig själv, vad skulle du fokusera mer på?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg