3. Förstå ditt uppdrag (fritids)

Hej!

På både lång och kort sikt är ditt uppdrag att ge eleverna tilltro till sin egen förmåga att lära och utvecklas. Den som inte känner hopp inför sina studier och sin framtid kommer inte att engagera sig eller vara motiverad och då blir det svårt att ta itu med nya utmaningar. 

En fritidspedagog har alltid flera uppdrag samtidigt:

– Att vara ett stöd för barnens lärande och studier

– Att ge barnen strategier för att lyckas skaffa nya kompetenser

– Att oavsett situation ge barnen tilltro till sin potential, talang och styrkor

– Att bidra till att skapa en lärmiljö som känns välkomnande, inbjudande och trygg 

– Att hjälpa barnen att hålla ordning på sitt material, sina ägodelar och sina tider

– Att samarbeta med den som är huvudansvarig för elevgruppen när du går in i klassrummet

– Att kommunicera ditt perspektiv på behov och åtgärder till kollegorna du samarbetar med (se nästa brev)

– Att samarbeta väl med barnens föräldrar – att ge korrekt information, kommunicera det som fungerar och att ha konstruktiva strategier för att förmedla och klara av de utmaningar som eventuell kan uppstå

– Att bidra till en samarbetskultur bland både personalen och barnen.

Det är ingen dålig lista! Det gäller att förstå vad du har för uppdrag och att förstå förväntningarna som finns på vad du ska göra och hur du ska göra det. Det gäller även att förstå varför du har sökt jobbet och hur du helst vill hjälpa till. 

Åtgärd

Låtsas som om du går på fest och någon frågar dig vad du gör och du säger, ”Jag arbetar som fritidspedagog”. Deras motfråga är: ”Varför då?” ”Vad vill du då?” Skriv högst en A4-sida som svar på denna utmanande fråga.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg