4. Värdegrundens betydelse

Hej!

Det pratas ofta om skolans och förskolans värdegrund. Man använder ord som hänsyn, respekt, samverkan, glädje och liknande. Vad det innebär, i grunden, är att man visar artighet.

Till exempel är det artigt att:

– Hälsa med ögonkontakt varenda dag. Om du är ny, lär dig barnens namn så fort du bara kan. 

– Du har mycket att göra och många att hålla reda på, men försök att kontrollera din egen stressnivå eftersom ditt ”tillstånd” påverkar elevernas tillstånd och sätt att agera.

– Klä dig propert och snyggt. Du är deras ledare, inte en i gänget. Du må arbeta med fritidsaktiviteter men du är vuxen inom en skola och ska se ut som en vuxen. 

– Komma i god tid. Håll tiderna och var pålitlig.

– Vara väl förberedd. Planeringstiden må ha minskat för fritidsaktiviteter men det är avgörande att, tillsammans med kollegorna, ha en plan för dagen.

– Skapa enkla men tydliga rutiner så att eleverna vet vad de ska förvänta sig. Barn gillar och förväntar sig tydliga rutiner. 

– Lyssna på vad elever säger, tänker och vill, sammanfatta och beskriv sedan som ledare vad som ska hända. 

– Vara tydlig och ”varm”. Hur man gör det återkommer jag till.

En viktig fråga att ställa till dig själv är: Skulle jag vilja ha mig själv som ledare om jag vore elev? Den gamla, goda gyllene regeln – bemöt andra som du själv vill bli bemött – gäller! Visst ska du förvänta dig att eleverna är artiga och möter dig med respekt. Självklart. Men du har ett stort ansvar att leda resan mot mer respekt genom att själv visa artighet och respekt. 

Åtgärd

Alla önskar vi artiga barn/elever. Hur ”får” man artiga barn och elever?

Be att få och läs sedan igenom skolans värdegrundsdokument. Diskutera begreppen med andra så att du är säker på att förstå vad som menas. Hur vet barnen vad som menas? Vilka artighetsbeteenden behöver barnen träna på? Hur kan du själv visa ännu mer artighet gentemot barnen och föräldrarna?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg